DANH MỤC SẢN PHẨM

Cơm Cháy Ninh Bình Vàng

Cơm Cháy COCHI

Cơm Cháy Chà Bông

Cơm Cháy XJCKTHO

Cơm Cháy Xưa

XÁCH QUÀ CƠM CHÁY

140.000

Cơm Cháy Ninh Bình Vàng

Xách Quà Ninh Bình Vàng cao cấp

280.000

Cơm Cháy Ninh Bình Vàng

Xách Quà Ninh Bình Vàng đặc biệt

480.000

Cơm Cháy Ninh Bình Vàng

Cơm cháy Ninh Bình Vàng 130 g – Xách

150.000

CƠM CHÁY NINH BÌNH VÀNG

140.000
40.000
40.000

CƠM CHÁY COCHI

CƠM CHÁY XJCKTHO

Cơm Cháy XJCKTHO

Cơm cháy Khô XJCKTHO 1 kg

75.000
40.000

Cơm Cháy Chà Bông

Cơm Cháy XJCKTHO 220 Gram

30.000

CƠM CHÁY CHÀ BÔNG

Cơm Cháy Chà Bông

Cơm cháy chà bông 195 Gram

25.000

Cơm Cháy Chà Bông

Cơm Cháy Chà Bông 250 Gram

35.000

Cơm Cháy Chà Bông

Cơm cháy chà bông 195 Gram

25.000